Dzień dobry!

Troszczymy się o ochronę prywatności powierzonych nam przez użytkowników danych, dlatego chcemy zapoznać Cię z zasadami przetwarzania przez nas danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies, w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych oraz funkcjonowaniem naszego sklepu.

Polityka prywatności

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest HRM Institute Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-701), ul. Zabłocie 19A/57, NIP 6793229610, KRS 0000942365.

HRM Institute zarządza następującymi stronami:

 1. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres mailowy: iod@hrminstitute.pl.

 1. Sposób pozyskiwania danych osobowych

Dane osobowe najczęściej są nam przekazywane dobrowolnie przez Ciebie podczas:

 • rejestracji na wydarzenia (konferencje, szkolenia, webinary)
 • zapisu na newsletter,
 • składania zamówienia w sklepie lub odstąpienia od zamówienia i / lub składania reklamacji,
 • zakładania konta w sklepie.

Informacje na Twój temat mogą być również gromadzone w sposób automatyczny za pomocą narzędzi, z których korzystamy:

 • mechanizm sklepu i systemu newsletterowego rejestrują Twoje IP,
 • mechanizm sklepu gromadzi informacje na temat produktów, które oglądałeś, szczegółów składanych zamówień, również dotyczących porzuconych koszyków,
 • mechanizm systemu newsletterowego zbiera informacje na temat Twojej aktywności w zakresie otrzymywanych od nas newsletterów, takich jak otwarcia wiadomości, odwiedzane linki, data subskrybcji itp.,
 • Google Analytics gromadzi szereg informacji na temat tego, w jaki sposób korzystasz z naszego sklepu,
 • Pixel Facebooka.

Szczegółowy zakres przetwarzania danych jest opisany w dalszej części polityki prywatności.

 1. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Wdrożyliśmy w firmie odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej i sprawdzamy procedury, a dostęp do Twoich danych mają tylko odpowiednio przeszkolone osoby.  Jeśli masz pytania dotyczące Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem iod@hrminstitute.pl.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy w różnych celach, w zależności od tego, z jakiego powodu nam je przekazujesz.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • obsługi zamówienia w sklepie internetowym oraz świadczenia usług, takich jak: szkolenia, warsztaty, webinary, podcasty, konferencje i inne wydarzenia organizowane samodzielnie przez HRM Institute lub we współpracy z partnerami – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługi reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • wysyłki newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • obsługi korespondencji, w tym odpowiadanie na Twoje pytania, dotyczące świadczonych przez nas usług i sprzedawanych produktów, w sprawie przygotowania oferty itp. – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • realizacji obowiązków podatkowych i księgowych, związanych z udziałem w płatnych wydarzeniach, a także zakupem usług lub produktów – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • tworzenia archiwum na potrzeby ewentualnego postępowania prawnego, a także w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • marketingu własnego i partnerów biznesowych (przy czym nigdy nie przekazujemy danych osobowych partnerom, a ewentualnie wysyłamy informacje na ich zlecenie) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • analizy, statystyki i optymalizacji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania danych osobowych oraz terminu ich przechowywania

Obsługa zamówień w sklepie internetowym oraz świadczenie usług

Składając zamówienie w sklepie, podajesz dane niezbędne do realizacji zamówienia. W zależności od rodzaju zamówienia, zakres danych może być inny.

Jeśli zamawiasz produkty elektroniczne, do obsługi zamówienia potrzebne będzie imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku zamawiania produktów fizycznych dodatkowo konieczne jest wskazanie adresu do doręczenia.

W przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury VAT, musisz podać dane wymagane do wystawienia dokumentu (przykładowo: nazwa firmy, adres, numer NIP).

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Ponadto, nasz system wykorzystywany do obsługi procesu zamówienia, zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, składając zamówienie.

Każde zamówienie zapisywane jest w naszej bazie, co oznacza, że Twoim danym osobowym przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówienia takie jak zamówione produkty, wybrany sposób płatności, wybrany sposób dostawy, termin dokonania płatności.

Dane zgromadzone w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie wystawiania faktur), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacji pozostałych obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych) oraz w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a także upływu czasu przechowywania dokumentacji księgowo-podatkowej. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności przeprowadzenia postępowania prawnego, jak również identyfikacji klienta powracającego.

Obsługa reklamacji i odstąpienia od umowy

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w ich treści, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Newsletter

Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje dane osobowe, które w zależności od formularza wykorzystywanego do rejestracji mogą zawierać różny zakres danych, takich jak:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • firma

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dodatkowo informujemy Cię, że system mailingowy, z którego korzystamy zapisuje numer IP, z którego korzystałeś przy rejestracji, przybliżoną lokalizację (kraj), klienta poczty, z którego korzystasz do odczytywania wiadomości oraz śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami (takie jak otwarcie wiadomości, kliknięcia w linki itp.).

Dane przekazane nam przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera, wykorzystywane są w celu przesyłania Ci wiadomości, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas rejestracji. Jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane automatycznie przez nasz system mailingowy, opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na analizie zachowań subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w link znajdujący się w każdej wysłanej wiadomości lub kontaktując się na adres iod@hrminstitute.pl. Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie mailingowej w celach dowodowych,  w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz zmodyfikować swoje dane podane na potrzeby otrzymywania newslettera kontaktując się z nami.

Obsługa korespondencji

Kontaktując się z nami przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz dane osobowe zawarte w treści lub stopce wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, a okres przez jaki jest przez nas archiwizowana zależy od celu, w jakim się kontaktowałeś i nie jesteśmy w stanie go jednoznacznie określić. Jeśli historia korespondencji jest zarchiwizowana, masz prawo domagania się jej przedstawienia, jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Realizacja obowiązków podatkowych i księgowych

Wystawiane na Twoją rzecz faktury są przechowywane w dokumentacji księgowej przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe wynikające z tych dokumentów są przetwarzane w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).

Prowadzenie archiwum

Powyżej określiliśmy terminy przechowywania danych osobowych związane z poszczególnymi celami. Dla potrzeb zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń dane podlegają archiwizacji. Opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Marketing własny

W ramach naszego sklepu korzystamy z mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków. Jeśli rozpoczniesz proces składania zamówienia, ale go nie ukończysz, nasz system odnotuje ten fakt w celu podjęcia automatycznych działań mających skłonić Cię do finalizacji zamówienia, jak np. wysyłka wiadomości e-mail lub wyświetlenie targetowanej reklamy podczas przeglądania Internetu. 

Nasz sklep i inne strony internetowe mogą również gromadzić informacje związane z Twoją aktywnością na stronach i na tej podstawie będziemy wyświetlać Ci reklamy remarketingowe. Informacje wykorzystywane w tym celu nie mają charakteru danych osobowych, chyba że jesteś zalogowanym uczestnikiem. Dopiero z chwilą zestawienia tych danych z Twoimi danymi osobowymi zgromadzonymi w koncie użytkownika, nabierają charakteru danych osobowych.

Opisane powyżej działania realizujemy, opierając się o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na marketingu własnych produktów.

Analiza, statystyka, optymalizacja

Zbieramy informacje statystyczne na temat zachowania użytkowników podczas przeglądania naszych stron internetowych, takich jak kliknięcia w linki, przejścia pomiędzy podstronami, czas spędzany na poszczególnych stronach itp. Informacje te poddajemy analizie w celu optymalizacji naszych stron pod kątem doświadczenia użytkownika, skuteczności i konwersji. Najczęściej informacje przetwarzane w ten sposób nie mają charakteru danych osobowych, chyba że jesteś zalogowanym użytkownikiem. Wówczas możliwe jest zestawienie tych informacji z innymi danymi zgromadzonymi w koncie użytkownika.

Opisane powyżej działania realizujemy, opierając się o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na optymalizacji działań kierowanych za pośrednictwem naszych stron internetowych do użytkowników.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Prowadząc działalność gospodarczą korzystamy z usług świadczonych przez podmioty trzecie. W niektórych przypadkach jest to związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Podmioty zewnętrzne, które biorą udział w przetwarzaniu danych osobowych lub mogą być w to zaangażowane w razie zaistnienia odpowiednich okoliczności:

 • hostingodawcy, którzy przechowują dane na serwerze, dotyczy to również danych poczty e-mail,
 • dostawcy usług chmury obliczeniowej, w których przechowywane są kopie zapasowe mogące zawierać Twoje dane osobowe,
 • dostawca systemu mailingowego, jeżeli jesteś subskrybentem newslettera,
 • dostawca systemu CRM,
 • dostawca systemu do fakturowania,
 • biuro rachunkowe, które przetwarza dane widoczne na fakturach,
 • firmy kurierskie, które przetwarzają dane w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówienia,
 • kancelaria prawna, która uzyskuje dostęp do danych koniecznych do świadczenia pomocy prawnej,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • dostawca systemu do rejestracji na organizowane przez nas wydarzenia,
 • współorganizatorzy imprez / konkursów – w sytuacji, gdy jest to wskazane w regulaminie udziału w imprezie lub w konkursie,
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu,
 • urzędy skarbowe w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych, a także inne podmioty, organy lub instytucje uprawnione do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa (np. służby policyjne, sądy, prokuratury).

Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, które są wymagane stosownymi przepisami prawa.

Korzystamy również z narzędzi, które gromadzą szereg informacji związanych z korzystaniem z naszego sklepu i stron internetowych, a w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • przeglądane postronny,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
 • wiek, płeć, przybliżona lokalizacja (miejscowość)
 • zainteresowania określone na podstawie twojej aktywności w sieci.
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA.

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi usługi Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive.

Google Ireland Limited zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield (potwierdzenie znajdziesz tu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI).

Jak już wcześniej wskazywaliśmy korzystamy również z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić anonimowe informacje na Twój temat. Dostawcy tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

 1. Profilowanie

Nie podejmujemy wobec działań opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływały.

Korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, które zostały wyżej wymienione. Wg naszej opinii działania te nie mają istotnego wpływu na użytkownika, ponieważ nie różnicują sytuacji klientów, nie wpływają na warunki umowy itp. Zakres pozyskiwanych w ten sposób danych i sposób korzystania z nich jest opisany szczegółowo w punkcie 6.

 1. Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (np. wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z działań),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Warto jednak podkreślić, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. 

W każdej chwili możesz zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. W tym celu wyślij wiadomość na adres iod@hrminstitute.pl. Na wskazany adres e-mail możesz kierować wszystkie pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 1. Pliki cookies

Czym są cookies?

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, zwane ciasteczkami, wysyłane przez stronę, którą odwiedzasz i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (komputer, tablet, komórka), a które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Część cookies jest używanych zakończeniu sesji przeglądarki internetowej (cookies sesyjne), a pozostałe są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym i dają mi możliwość rozpoznania przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies), do czasu, aż ich nie wyczyścisz z przeglądarki.

Cookies sprawiają, że korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze, a ich zawartość i reklamy, które kierują do strony, są lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji użytkownika. Więcej o cookies przeczytasz na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl, do czego bardzo zachęcamy, jeśli nie do końca wiesz, jak to wszystko działa.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie (albo pierwszej po wyczyszczeniu cookies) zobaczysz informację na temat stosowania plików cookies i zostaniesz poproszony o wyrażenie zgodny na ich stosowanie. Nawet po wyrażeniu zgody zawsze możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce lub je usunąć.

Jeśli nie wyrazisz zgody na włączenie cookies możesz mieć trudności z korzystaniem naszej strony.

Możesz również korzystać z przeglądarki internetowej w trybie incognito, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Cookies własne i podmiotów trzecich

Na naszych stronach wykorzystujemy cookies własne, które są niezbędne do prawidłowego działania strony. Dodatkowo wykorzystujemy cookies podmiotów trzecich, które są wymienione poniżej:

 • Google Analytics,
 • Google Tag Manager,
 • Google AdWords,
 • Google AdSense,
 • Facebook Custom Audiences,
 • Facebook, Twitter, LinkedIN, Pinterest (pliki cookies narzędzi społecznościowych),

Narzędzia, z których korzystamy na stronach internetowych:

Google Analytics

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. 

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

W ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację, w związku z tym nie mają one dla nas charakteru danych osobowych.

W ramach Google Analytics mamy dostęp w szczególności do następujących danych:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego sklepu,
 • czas spędzony w naszym sklepie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszego sklepu.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:

 • raporty demograficzne i zainteresowań,
 • remarketing,
 • funkcje raportowania o reklamach, user-ID.
 • wiek, płeć, przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google Tag Manager

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i umożliwiającego zarządzanie tagami, czyli drobnymi fragmentami kodu, dzięki którym jesteśmy w stanie kontrolować ruch i zachowanie użytkowników, zbierać informacje o skuteczności reklam i podejmować działania mające na celu ulepszanie naszych stron. Google Tag Manager nie zbiera żadnych informacji umożliwiających Twoją identyfikację, jednakże narzędzie to powoduje uruchomienie innych tagów, które z kolei mogą zbierać dane.

Google AdWords

Korzystamy z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu Google AdWords obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług. 

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketingowy firmy Google, który zbiera informacje na temat Twojej aktywności w naszym sklepie. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom jesteśmy w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach sieci Google w zależności od Twoich zachowań na naszych stronach.

Korzystając z Google Ads, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google.

Korzystając z Google AdWords jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę.

Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. W takiej sytuacji Google wykorzysta Twoje dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzyć grupy docelowe.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Facebook Pixel

To narzędzie dostarczane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, z którego korzystamy w celach remarketingowych, aby wyświetlać Ci reklamy w serwisie Facebook lub Instagram. Informacje zbierane w ramach Pixel Facebook są anonimowe i nie pozwalają nam na identyfikację pojedynczych użytkowników. Sposób, w jaki Facebook wykorzystuje pozyskane w ten sposób dane do własnych celów, co jest niezależne od nas, jest opisane w polityce prywatności Facebooka, którą znajdziesz tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/ads/settings.

Narzędzia serwisów społecznościowych

Na naszych stronach internetowych mogą być używane wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter czy Pinterest.

Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Twoja przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę. Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.

Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania naszej strony. Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów tych serwisów nawet wtedy, gdy przeglądasz nasze strony nie będąc zalogowanym do swojego konta w serwisie społecznościowym. Zestaw informacji jest wówczas bardziej ograniczony.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli chcesz tego uniknąć to przed wizytą na naszej stronie wyloguj się z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach Twoich profili społecznościowych. Np. jeżeli udostępniasz jakieś treści w swoich mediach społecznościowych z wykorzystaniem wtyczek osadzonych na naszych stronach, to udostępnienie to będzie widoczne w Twoim profilu.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki znajdziesz w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:

 • Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
 • Twitter – https://twitter.com/en/privacy,
 • LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
 • Instagram – https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388,
 • Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

YouTube

Na naszych stronach mogą być osadzane widgety serwisu YouTube pozwalające na odtwarzanie nagrań dostępnych w serwisie YouTube bezpośrednio z naszych stron. Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google LLC.

Wideo osadzane są na stronie w trybie ochrony prywatności. Bazując na informacjach udostępnianych przez YouTube, oznacza to, że żadne pliki cookies nie są zapisywane na Twoim urządzeniu ani Google nie gromadzi jakichkolwiek informacji na Twój temat, dopóki nie odtworzysz nagrania.

Gdy odtwarzasz nagranie, YouTube zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookies i otrzymuje informacje, że odtworzyłeś nagranie z poziomu określonej strony internetowej, nawet jeśli nie posiadasz konta Google czy nie jesteś akurat zalogowany. Jeśli zalogowałeś się do konta Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego konta. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Google, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Twojemu profilowi, przed odtworzeniem wideo wyloguj się ze swojego konta. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Informacje gromadzone w ramach plików cookies związanych z osadzonymi na naszych stronach filmami z serwisu YouTube wykorzystywane są przez Google w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie świadczonych przez YouTube usług, jak również w celach personalizacji i reklamy.

Odtwarzając nagrania dostępne w serwisie YouTube korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Google LLC. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z YouTube, w tym ochrony prywatności, możesz szukać w następujących dokumentach:

 • regulamin: https://www.youtube.com/t/terms,
 • polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.
 1. Zarządzanie prywatnością

W czasie korzystania z naszych stron internetowych możesz zarządzać swoją prywatnością poprzez:

 • ustawienia cookies w przeglądarce internetowej,
 • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies Ghostery,
 • dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
 • tryb incognito w przeglądarce internetowej,
 • ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com,
 • mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu naszych stron,
 • Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout,
 • Google Ads Settings: https://adssettings.google.com/,
 • Facebook Ads Settings: https://www.facebook.com/ads/settings,
 1. Logi serwera

Korzystanie ze stron i ze sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę, czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Staraliśmy się przedstawić w jak najlepszy sposób, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i z jakich narzędzi korzystamy. Jeśli po przeczytaniu dokumentu Polityka prywatności będziesz mieć jakieś wątpliwości, zapraszamy do kontaktu iod@hrminstitute.pl.

Życzymy owocnego korzystania z naszych stron!

Zespół HRM Institute

Regulamin
© EB Show 2023